Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

.. z databázové knihovny

Nově vložené dokumenty

Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

2008 aktuálních strategií

z toho:

- 61 na mezinárodní úrovni
- 282 na národní úrovni ČR
- 285 na úrovni regionální
- 200 na úrovni oblastní
- 1180 na úrovni místní

.. a dalších 1139 v archivu

Strategické dokumenty krajůZastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016] 2016 2030
Program rozvoje Jihočeského kraje 2021-2027 2021 2027
Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ 2022 2030
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027 2021 2027
Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2017-2020 2017 2020
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021-2027 2021 2027
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 2021 2027
Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019-2027 2019 2027
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021-2027 (výhled 2030) [akt. 2020] 2021 2027
Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027 2021 2027
Program rozvoje Plzeňského kraje 2022+ 2023 --
Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2014-2020 [akt. 2011] 2014 2020
Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje 2019-2024 [akt. 2023] 2019 2024
Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (2010) 2010 2020
Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 2014 2020
Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 2020 2027
Strategie rozvoje Kraje Vysočina 2021-2027 2021 2027
Chytrý kraj - Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030 -- 2030
Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030 -- 2030
Dokumentů: 19

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán snižování hluku aglomerace Praha (2019) 2019 --
Cirkulární Praha 2030: Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku (2022) 2022 2030
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2024-2028 2024 2028
Dopravní plán hlavního města Prahy 2021-2025 2021 2025
Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 2021 2030
Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2022–2027 [akt. 2022] 2022 2027
Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hl. m. Praze (2014) 2014 2025
Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010) 2010 --
Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám 2021-2025 2021 2025
Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021 2017 2021
Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2022-2027 2022 2027
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014] 2010 2020
Koncepce Smart Prague do roku 2030 (2017) 2017 2030
Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze (2000) 2000 --
Krajská koncepce environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
Krajský akční plán III Praha (2023) 2024 --
Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
Kulturní politika hl. m. Prahy 22+ (2022) 2022 2030
Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2017 2017 2026
Plán regionální péče o duševní zdraví v hl. m. Praze 2024-2027 2024 2027
Plán regionální péče pro oblast duševního zdraví v Praze 2020-2030 2020 2030
Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032 2021 2032
Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí (2019) 2019 2030
Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze (2008) 2008 --
Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2022-2027 2022 2027
Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (revize 2023) [akt. 2023] 2018 --
Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (2017) 2017 2030
Strategie aktivní mobility v Praze (2022) 2022 2030
Strategie Hlavního města Prahy pro oblast závislostního chování 2022-2027 2022 2027
Strategie ICT hl. m. Prahy 2019-2025 2019 2025
Strategie podpory alternativních pohonů v hl. m. Praze do roku 2030 2020 2030
Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030 2022 2030
Strategie příjezdového cestovního ruchu hlavního města Prahy 2024-2027 2024 2027
Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze (2021) 2021 2030
Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice (2018) 2018 --
Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014) 2014 --
Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020 2015 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy 2022-2024 (5. aktualizace) [akt. 2024] 2022 2024
Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 [akt. 2014] 2013 2033
Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010) 2010 --
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2016-2020 2016 2020
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihočeského kraje 2012-2020 2012 2020
Koncepce paliativní péče v Jihočeském kraji 2019-2023 2019 2023
Koncepce podpory památkové péče Jihočeského kraje 2021-2025 2021 2025
Koncepce rodinné a seniorské politiky Jihočeského kraje 2021-2025 2021 2025
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030 2021 2030
Koncepce zdravotnictví Jihočeského kraje 2015-2020 [akt. 2017] 2015 2020
Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje 2016-2025 2016 2025
Regionální surovinová politika Jihočeského kraje 2003+ 2003 --
RIS3 strategie Jihočeského kraje 2021-2027 2021 2027
Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje do roku 2020 2011 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji 2019-2021 [akt. 2019] 2019 2021
Územní energetická koncepce Jihočeského kraje 2018-2043 2018 2043
Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje (2023) 2023 2030
Koncepce Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 21 2020 2025
Koncepce rodinné politiky pro všechny generace 2020-2030 2020 2030
Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji 2016-2023 2016 2023
Koncepce rozvoje kulturních institucí zřizovaných Jihomoravským krajem 2020-2025 2020 2025
Koncepce rozvoje paliativní péče v Jihomoravském kraji 2022-2025 2022 2025
Koncepce rozvoje sportu v Jihomoravském kraji do roku 2025 2019 2025
Koncepce zdravotnictví Jihomoravského kraje 2020-2025 2020 2025
Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2021-2027 2021 2027
Strategie Jihomoravského kraje pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování 2020-2028 2020 2028
Strategie prevence kriminality Jihomoravského kraje 2023-2028 2023 2028
Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2021-2027 [akt. 2023] 2021 2027
Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2016-2025 2016 2025
Strategie transformace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v Jihomoravském kraji 2021-2027 [akt. 2021] 2021 2027
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2021-2023 2021 2023
Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace Karlovarského kraje (2015) 2015 2019
Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji 2016-2022 [akt. 2020] 2016 2022
Bezpečnostní strategie Karlovarského kraje 2020-2024 2020 2024
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016-2020 2016 2020
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje (2011) [akt. 2016] 2011 --
Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 2016-2025 2016 2025
Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje 2018-2022 2018 2022
Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji (2012) 2012 --
Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 2016-2028 2016 2028
Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2016-2025 2016 2025
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (2005) [akt. 2015] 2005 2030
Regionální inovační strategie Karlovarského kraje (2020) 2020 --
Strategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj (2003) [akt. 2010] 2003 --
Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013-2020 2013 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 2018-2020 2018 2020
Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, aktualizace 2017-2042 (2018) 2018 2042
Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (2013) 2013 --
Program rozvoje cestovního ruchu Královéhradeckého kraje 2014-2020 2015 2020
Strategie protidrogové politiky Královéhradeckého kraje 2011–2015 2011 2015
Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj 2021-2027 2021 2027
Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019 [akt. 2022] 2022 --
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024 2020 2024
Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2019) 2019 2027
Koncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015] 2003 --
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2030 2021 2030
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje, aktualizace 2021+ 2021 --
Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje 2023-2028 2023 2028
Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje 2021-2027 2021 2027
Koncepce účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji (2003) 2003 --
Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje (2016) 2016 --
Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003) 2003 --
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024 2021 2024
Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2019-2023 2020 2023
Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 2016 2025
Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027 2023 2027
Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2022-2025 - aktualizace 2024 2023 2025
Regionální inovační strategie Libereckého kraje (2009) 2009 --
Rozvoj psychiatrické péče v Libereckém kraji 2016-2022 2016 2022
Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023 2019 2023
Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+ 2021 --
Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ (2021) 2021 2025
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2024-2026 2024 2026
Územně energetická koncepce Libereckého kraje (2010) [akt. 2015] 2010 2045
Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu 2015-2020 2015 --
Zdravotní politika Libereckého kraje 2022 - dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel LK - Akční plán 2023-2025 2023 2025
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje (2016) 2016 2020
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje (2004) 2015 --
Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji 2013–2018 2014 2018
Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje 2015-2020 2015 2020
Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje „Chytřejší kraj“ 2017-2023 2017 2023
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji 2015-2020 [akt. 2016] 2015 2020
Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje (2004) [akt. 2016] 2004 2022
Adaptační strategie Olomouckého kraje 2023-2030 2023 2030
Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2023 2023 2023
Akční plán územní energetické koncepce Olomouckého kraje (2006) 2006 2016
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2020) 2020 2024
Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (2004) 2004 2014
Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020 2014 2020
Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2030 2022 2030
Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v OK (2019) 2019 --
Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2023-2027 2026 2023
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje (2018) 2018 2025
Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje 2022–2029 2022 2029
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje 2024-2028 2024 2028
Koncepce vzdělávání k udržitelnému rozvoji Olomouckého kraje 2021-2024 2021 2024
Krajská příloha k národní RIS 3 za Olomoucký kraj [akt. 2020] 2020 2022
Krajská příloha k národní RIS 3 za Olomoucký kraj [akt. 2022] 2022 2027
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Olomouckého kraje (2016) 2016 2020
Plán dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje (2019) 2019 --
Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016-2026 [akt. 2023] 2016 2026
Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 2021-2027 [akt. 2014] 2014 2027
Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (2011) 2011 --
Strategie digitalizace kulturního dědictví ve vlastnictví Olomouckého kraje 2024-2030 2024 2030
Strategie Olomouckého kraje o vodě (2021) 2021 --
Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Olomouckém kraji 2023-2026 2023 2026
Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje 2022-2027 2027 2022
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 2024-2026 2024 2026
Územní energetická koncepce Olomouckého kraje 2017 2040
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Pardubického kraje 2020-2024 2020 2024
Koncepce podpory památkové péče na území Pardubického kraje 2017-2020 2017 2020
Koncepce prevence kriminality v Pardubickém kraji 2017-2022 2017 2022
Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji (2016) 2016 --
Krajská příloha k národní RIS 3 za Pardubický kraj [akt. 2020] 2020 --
Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje 2016-2025 2016 2025
Strategie preventivních aktivit a snižování škod spojených se závislostním chováním v Pardubickém kraji 2020-2028 2020 2028
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje 2022-2024 2022 2024
Územní energetické koncepce Pardubického kraje - aktualizace 2018 2018 2043
Aktualizace koncepce cykloturistiky a cyklodopravy v Plzeňském kraji 2021-2029 2021 2029
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2024-2028 2024 2028
Informační strategie Plzeňského kraje 2012-2018 2012 2018
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje 2023-2031 2023 2031
Koncepce návazné péče Plzeňského kraje (2016) 2016 --
Koncepce ochrany přírody a krajiny Plzeňského kraje (2004) 2004 --
Koncepce podpory státní památkové péče 2013-2020 pro Plzeňský kraj 2013 2020
Koncepce prevence kriminality a protidrogové prevence Plzeňského kraje 2022-2026 2022 2026
Koncepce psychiatrické péče Plzeňského kraje 2016-2023 2016 2023
Koncepce rozvoje cestovního ruchu Plzeňského kraje 2014-2020 2014 2020
Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji 2012–2017 2012 2017
Koncepce rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje (2021) 2021 2040
Plán dopravní obslužnosti Plzeňského kraje 2022-2026 2022 2026
Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje 2016-2026 2016 2026
Regionální inovační strategie Plzeňského kraje - 3. aktualizace 2023-2025 [akt. 2020] 2023 --
Regionální inovační strategie Plzeňského kraje 2018-2019 2018 2019
Strategie rozvoje Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje a koncepce výkonu regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji 2014-2020 2014 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023-2025 2023 2025
Územní energetická koncepce Plzeňského kraje (2004) 2004 --
Akční plán k RIS3 strategii Středočeského kraje 2017-2018 2017 2018
Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje 2018-2028 2018 2028
Koncepce prevence kriminality Středočeského kraje 2023-2027 2023 2027
Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje 2022-2027 2022 2027
Koncepce regionálních funkcí divadel ve Středočeském kraji 2021-2023 2021 2023
Koncepce regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji 2023-2026 2023 2026
Koncepce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji 2017-2023 2017 2023
Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu ve Středočeském kraji 2015-2018 2015 2018
Krajská příloha k národní RIS 3 Středočeský kraj (2014) 2014 --
Plán dopravní obslužnosti Středočeského kraje 2016-2020 2016 2020
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 2004+ 2004 --
Program rozvoje cestovního ruchu ve Středočeském kraji 2018-2023 2018 2023
Územní energetická koncepce Středočeského kraje 2019-2043 2019 2043
Aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje (2019) [akt. 2019] 2019 2044
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2020-2024 2020 2024
Koncepce rodinné politiky Ústeckého kraje 2023-2027 2023 2027
Krajská koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Ústeckém kraji 2022-2030 2022 2030
Plán pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (2015) 2015 --
Regionální inovační strategie Ústeckého kraje (2020) 2020 2027
Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji 2023–2033 2023 2033
Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje 2023-2028 2023 2028
Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje 2024-2028 [akt. 2020] 2024 2028
Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje 2015-2018 2015 2018
Strategie rozvoje cestovního ruchu Ústeckého kraje 2021-2027 2023 2027
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2015-2020 2015 2020
Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví Ústeckého kraje 2021-2030 2021 2030
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022-2024 2022 2024
Ústecký krajský plán vyrovnání příležitostí 2021-2025 2021 2025
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina (2016) 2016 2020
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina 2018-2025 2018 2025
Koncepce rozvoje silniční sítě na území Kraje Vysočina (2017) 2017 2050
Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina 2016-2025 2016 2025
Program Zdraví 2030 pro Kraj Vysočina 2021-2025 2021 2026
Regionální inovační strategie Kraje Vysočina 2013-2020 2013 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina 2016-2020 [akt. 2021] 2016 2021
Územní energetická koncepce Kraje Vysočina 2017-2042 [akt. 2018] 2017 2042
Dokumentů: 210

Strategický dokument

Dokument Od Do
Implementační část strategie Chytrý venkov pro Strategii rozvoje Středočeského kraje 2020-2030 (2020) 2020 2030
Dokumentů: 1

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán pro implementaci územní energetické koncepce hl. m. Prahy 2018-2022 2018 2022
Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí do 2025 2019 2025
Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2020-2024 2020 2024
Operační program Praha – pól růstu ČR (2014) 2014 2023
Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí - Akční plán 2019-2023 2019 2023
Strategie romské integrace v hlavním městě Praze 2022-2030 2022 2030
Strategický plán rozvoje Smart Regionu Jihočeského kraje 2019-2023 2019 2023
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na rok 2023 2023 2023
Akční plán Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ na roky 2024-2025 2024 2025
Krátkodobý realizační plán pro oblast rizikového chování, závislostí a závislostního chování Jihomoravského kraje 2022-2023 2022 2023
Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2022-2023 2022 2023
Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje 2022-2026 [akt. 2022] 2022 2026
Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017-2020 2017 2020
Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (2021) 2021 2027
Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2023 2021 2023
Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2020) 2020 2023
Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (2016) 2016 2024
Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2022 2022 2022
Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2024 2024 2024
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje [akt. 2017] 2018 --
Informační koncepce Plzeňského kraje 2021-2026 2021 2026
Plán rozvoje sportu v Plzeňském kraji (2018) 2018 2025
Akční plán realizace Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje 2022-2024 2022 2024
Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina 2017-2025 2017 2025
Dokumentů: 24

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Studie aglomeračního projektu brněnské příměstské železniční dopravy 2020 2012 2030
Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018) [akt. 2018] 2018 --
Územně analytické podklady Karlovarského kraje, 5. úplná aktualizace 2021 2021 2025
Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje [akt. 2018] 2018 --
Koncepce turistické dopravy v Libereckém kraji (2022) 2022 2029
Koncepční řešení vodácké turistiky na Jizeře ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů ryb (2016) -- --
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Libereckého kraje (2022) 2022 --
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 2023 2030
Případová studie pro hospodářsky a sociálně ohrožené území Frýdlantsko (2023) 2023 --
Případová studie pro hospodářsky a sociálně ohrožené území Novoborsko (2023) 2023 --
Případová studie pro hospodářsky a sociálně ohrožené území Tanvaldsko (2023) 2023 --
Strategická migrační studie pro Liberecký kraj (2014) 2014 --
Územně analytické podklady Libereckého kraje (2021) 2021 2025
Územní studie Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským hřbetem (2013) [akt. 2021] 2013 2029
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, aktualizace č. 1 (2021) 2021 --
Zpráva o zdraví v Libereckém kraji (2020) 2022-2027 2022 2027
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 2a (2019) [akt. 2019] 2008 --
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje - právní stav (2014) 2014 --
Strategie podpory rozvoje dobrovolnictví Ústeckého kraje 2023-2024 2023 2024
Studie životního stylu a zdraví mládeže v Ústeckém kraji (2020) 2020 --
Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb (2015) 2015 --
Dokumentů: 21

Celkem dokumentů: 275..archiv show