Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje 2022-2027

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Datum schválení
28.2.2022
Doba platnosti
2022 - 2027
Popis dokumentu
Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje je klíčový koncepční dokument Středočeského kraje a zároveň programové vyjádření záměrů a postupu Rady kraje při uplatňování opatření za účelem předcházení a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek (legálních i nelegálních), show
Implementace
Priority stanovené v Koncepci budou následně rozpracovány na konkrétní cíle a opatření ve dvou na sebe navazujících tříletých akčních plánech.
Výchozí legislativa
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 (schváleno Vládou ČR dne 13. května 2019 usnesením č. 329).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schválená Zastupitelstvem Středočeského kraje Usnesením č. 051-13/2022/ZK ze dne 28. 02. 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně neuvedeno neuvedeno