Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

.. z databázové knihovny

Nově vložené dokumenty

Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

2008 aktuálních strategií

z toho:

- 61 na mezinárodní úrovni
- 282 na národní úrovni ČR
- 285 na úrovni regionální
- 200 na úrovni oblastní
- 1180 na úrovni místní

.. a dalších 1139 v archivu

Často kladené dotazy

Veřejná

Co je Databáze strategií?

Databáze strategií je celostátní informační systém strategických a koncepčních dokumentů umožňující přehledné zobrazení schválených i připravovaných dokumentů, jejich cílů, opatření a dalších atributů. Po doplnění nových funkcionalit a jejich propojení s těmi stávajícími se Databáze strategií stane prostředím, ve kterém bude možné strategické dokumenty vytvářen a dále obhospodařovávat.

Veřejná

Kdo vkládá dokumenty do Databáze strategií?

Dokumenty do Databáze strategií vkládají odpovědní editoři za jednotlivé instituce (ministerstva či kraje). Není-li pozice editora obsazena, zajišťuje vkládání přímo administrátor dané instituce.

Veřejná

Jaké dokumenty jsou v Databázi strategií zveřejňovány?

V Databázi strategií lze zveřejňovat strategické dokumenty (např. strategie, koncepce, strategické rámce, politiky, atp.), implementační dokumenty (např. akční plány, implementační plány, atp.) a programy či dotační tituly (v rámci ESI fondů i národní). Vzhledem k dosud ne úplně sjednocené terminologii je zařazení vždy třeba provést podle charakteru dokumentu, nikoliv jen podle jeho názvu.

Veřejná

Je Databáze strategií, co se týče zveřejněných dokumentů, úplná?

Není zcela úplná. Databáze strategií nabízí jednotlivým institucím (ministerstva, kraje, atp.) prostředí pro zveřejnění dokumentů a další práci s nimi a její naplňování je na jejich odpovědnosti. Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj, které se komunikací s jednotlivými institucemi snaží zajistit průběžné doplňování a aktualizaci relevantních dokumentů.