*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


.. z databázové knihovny

NOVĚ VLOŽENÉ DOKUMENTY
Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

1327 AKTUÁLNÍCH STRATEGIÍ

z toho:

- 52 na mezinárodní úrovni
- 286 na národní úrovni ČR
- 207 na úrovni regionální
- 194 na úrovni oblastní
- 588 na úrovni místní

.. a dalších 555 v archivu

Často kladené dotazy

Co je Databáze strategií?

Databáze strategií je celostátní informační systém strategických a koncepčních dokumentů umožňující přehledné zobrazení schválených i připravovaných dokumentů, jejich cílů, opatření a dalších atributů. Po doplnění nových funkcionalit a jejich propojení s těmi stávajícími se Databáze strategií stane prostředím, ve kterém bude možné strategické dokumenty vytvářen a dále obhospodařovávat.

Kdo vkládá dokumenty do Databáze strategií?

Dokumenty do Databáze strategií vkládají odpovědní editoři za jednotlivé instituce (ministerstva či kraje). Není-li pozice editora obsazena, zajišťuje vkládání přímo administrátor dané instituce.

Jaké dokumenty jsou v Databázi strategií zveřejňovány?

V Databázi strategií lze zveřejňovat strategické dokumenty (např. strategie, koncepce, strategické rámce, politiky, atp.), implementační dokumenty (např. akční plány, implementační plány, atp.) a programy či dotační tituly (v rámci ESI fondů i národní). Vzhledem k dosud ne úplně sjednocené terminologii je zařazení vždy třeba provést podle charakteru dokumentu, nikoliv jen podle jeho názvu.

Je Databáze strategií, co se týče zveřejněných dokumentů, úplná?

Není zcela úplná. Databáze strategií nabízí jednotlivým institucím (ministerstva, kraje, atp.) prostředí pro zveřejnění dokumentů a další práci s nimi a její naplňování je na jejich odpovědnosti. Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj, které se komunikací s jednotlivými institucemi snaží zajistit průběžné doplňování a aktualizaci relevantních dokumentů.

*