Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

.. z databázové knihovny

Nově vložené dokumenty

Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

2007 aktuálních strategií

z toho:

- 61 na mezinárodní úrovni
- 281 na národní úrovni ČR
- 285 na úrovni regionální
- 200 na úrovni oblastní
- 1180 na úrovni místní

.. a dalších 1133 v archivu

Databáze strategií je rozsáhlý informační systém, který má přispět ke zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v České republice.

Databáze strategií je celostátní registr strategických a koncepčních dokumentů. Umožňuje přehledné zobrazení dokumentů, jejich cílů a opatření, odpovědností za plnění a indikátorů úspěšnosti. Lze zde tematicky a funkčně propojovat cíle od mezinárodní úrovně, přes dokumenty ministerstev a celostátních institucí, až po regionální a místní úroveň. Podprobnosti k funkcionalitám systému naleznete v materiálu Metodika a Manuál Databáze strategií.

Databáze může být využívána také jako nástroj pro vyhodnocování a aktualizaci strategických dokumentů, i pro tvorbu a připomínkování nových dokumentů. Do budoucna by měla Databáze obsahovat informace o finančních prostředcích pro realizaci strategií a umožnit sledování efektu vynaložených zdrojů.

Z toho důvodu je Databáze strategií využívána jako nástroj kohezní politiky při realizaci programového období 2014-2020. Více informací ke kohezní politice ČR:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020.

Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj. Databázi provozuje jako správce Národní síť Zdravých měst ČR na technické platformě infosystému DATAPLÁN NSZM.

Kontakt

Gestor Databáze
Ministerstvo pro místní rozvoj
Věra-Karin Brázová
T: 224 861 860
E: vera-karin.brazova@mmr.cz

Petr Valenta
T: 224 861 663
E: petr.valenta@mmr.cz
Správce Databáze
Národní síť Zdravých měst ČR
Petr Švec
T: 602 500 639
E: svec@zdravamesta.cz