*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


.. z databázové knihovny

nově vložené dokumenty

Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

1551 AKTUÁLNÍCH STRATEGIÍ

z toho:

- 51 na mezinárodní úrovni
- 284 na národní úrovni ČR
- 217 na úrovni regionální
- 195 na úrovni oblastní
- 804 na úrovni místní

.. a dalších 628 v archivu

Databáze strategií je sofistikovaným systémem, který má přispět k celkovému zlepšení strategického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v České republice. Dokáže tematicky a funkčně propojovat strategické cíle, opatření a další zadané parametry od mezinárodní úrovně, přes dokumenty ministerstev a celostátních institucí, až na regionální a místní úroveň.

Databáze může být využívána také jako nástroj pro vyhodnocování a aktualizaci strategických dokumentů, i pro tvorbu dokumentů nových a sledování vzájemných návazností strategických cílů. Do budoucna by měla Databáze obsahovat finanční prostředky potřebné na realizaci strategií a tedy umožnit sledování efektu vynaložených zdrojů.

Z toho důvodu je Databáze strategií využívána jako nástroj kohezní politiky při realizaci programového období 2014-2020. Více informací ke kohezní politice ČR:
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020.

Gestorem Databáze strategií je Ministerstvo pro místní rozvoj. Databázi provozuje jako správce Národní síť Zdravých měst ČR na platformě info-systému DataPlán NSZM.

Kontakt

Administrátor obsahu Databáze
Ministerstvo pro místní rozvoj
Petr Valenta
T: 224 861 663
E: petr.valenta@mmr.cz

Věra-Karin Brázová
T: 224 861 860
E: vera-karin.brazova@mmr.cz
Správce Databáze
Národní síť Zdravých měst ČR
Petr Švec
T: 602 500 639
E: svec@nszm.cz
*