Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

.. z databázové knihovny

Nově vložené dokumenty

Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

2008 aktuálních strategií

z toho:

- 61 na mezinárodní úrovni
- 282 na národní úrovni ČR
- 285 na úrovni regionální
- 200 na úrovni oblastní
- 1180 na úrovni místní

.. a dalších 1138 v archivu

Stránka Databáze-strategie byla navštívena 807203x

Databáze strategií

je celostátní informační systém strategických dokumentů. Umožňuje přehledné zobrazení dokumentů, jejich cílů, opatření, odpovědností a ukazatelů. ..více »

Dokumenty uvedené v Databázi jsou oficiálně schválenými dokumenty. Za návrh jejich zařazení do systému zodpovídá administrátor za danou instituci. Zveřejněné dokumenty a informace jsou orientační, nemusejí obsahovat všechny aktualizace či přílohy a analytické podklady. V případě vážného zájmu o práci s poslední verzí dokumentu doporučujeme využít informační zdroje odpovědných institucí, které jsou uvedeny u každého dokumentu.

.. vyberte dokumenty

EU, OECD, OSN

mezinárodní dokumenty

ČESKÁ REPUBLIKA

národní dokumenty

KRAJE a NUTS 2

regionální dokumenty

oblasti, aglomerace,
mikroregiony

vč. ITI, IPRÚ, MAS (CLLD)

MĚSTA a OBCE

místní dokumenty

.. vyberte dle jednotlivého deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů
XXIV.
Udržitelný rozvoj