*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


.. z databázové knihovny

NOVĚ VLOŽENÉ DOKUMENTY
Vybráno z knihovny

.. databáze obsahuje

1548 AKTUÁLNÍCH STRATEGIÍ

z toho:

- 51 na mezinárodní úrovni
- 283 na národní úrovni ČR
- 217 na úrovni regionální
- 195 na úrovni oblastní
- 802 na úrovni místní

.. a dalších 625 v archivu

Stránka Databáze-strategie byla navštívena 631550x

Databáze strategií

je celostátním informačním systémem strategických a koncepčních dokumentů. Umožňuje přehledné zobrazení dokumentů, jejich cílů a opatření, odpovědností za plnění a indikátorů úspěšnosti. ..více »

Upozornění: Strategické dokumenty uvedené v této databázi jsou schválenými dokumenty a za návrh jejich zařazení do systému zodpovídá administrátor jmenovaný za danou instituci.
Strategické dokumenty zveřejněné v databázi a relevantní informace jsou orientační a nemusejí obsahovat všechny aktualizace či přílohy a analytické podklady. V případě vážného zájmu o práci s poslední verzí příslušného dokumentu včetně všech jeho příloh doporučujeme přednostně využít informační zdroje odpovědných institucí. U každého dokumentu je uveden odkaz na související webové stránky.

.. vyberte dokumenty

EU, OECD, OSN

mezinárodní dokumenty

ČESKÁ REPUBLIKA

národní dokumenty

KRAJE a NUTS 2

regionální dokumenty

oblasti, aglomerace,
mikroregiony

vč. ITI, IPRÚ, MAS (CLLD)

MĚSTA a OBCE

místní dokumenty
.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů

*