*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ OLOMOUCKÝ

Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (2004)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
2.9.2004
Doba platnosti
2004 - 2014
Popis dokumentu
Koncepce vytyčuje hlavní směry a cíle, které by měla ochrana přírody na úrovni Olomouckého kraje sledovat a naplňovat ke zlepšení stávajícího stavu.
Implementace
Jednotlivým orgánům ochrany přírody, spadajícím pod působnost kraje jsou definovány konkrétní úkoly. Délka jejich plnění je navržena v rozmezí od zcela krátkodobých, u dílčích nebo snadných problémů, až po zcela dlouhodobé u spíše koncepčních, zásadních návrhů a změn. show
Výchozí legislativa
Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnezením Rady olomouckého kraje č. UR/84/19/2004
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno
*