*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2016 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6

KRAJ OLOMOUCKÝ


Strategie,
cíle

.. knihovna dokumentů
   a programů


Rozpočty,
finance

.. ve vztahu
   ke strategiím


Indikátory

.. pro měření výstupů
   a efektivity


Odpovědnosti

.. za dokumenty, cíle
   a opatření

Tento modul byl vytvořen v rámci projektu "Strategické řízení v obcích", podpořeného OP LZZ a státním rozpočtem.

Území kraje

Strategické dokumenty v území V území kraje je evidováno 8 strategických dokumentů a 7 archivních. Strategické dokumenty území
... můžete zobrazit dokumenty s cíli jen k danému tématu:
.. vyberte dokumenty dle tématu
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
Životní prostředí
Udržitelná spotřeba a výroba
Doprava
Zdraví
Místní ekonomika
Vzdělávání a výchova
Kultura a místní tradice, sport
Sociální prostředí
Zemědělství a venkov
Globální odpovědnost

Města, obce, mikroregiony a MAS v území kraje

Města/obce (399): Olomouc, Býškovice, Horní Újezd (orp Hranice), Malhotice, Opatovice (orp Hranice), ...

Zobrazit všechna místa
Příklady dobré praxe 15 příkladů dobré praxe na území kraje z 4 míst
151 střípků dobré praxe na území kraje z 16 míst Příklady dobré praxe
Videa, webkamery 2 webkamer z 2 míst
Webkamery v kraji

0 videí z 0 míst
Videogalerie kraje
Statistika místní Agendy 21 počet obcí, měst a regionů v kraji v Kategoriích MA21:
z - 10 ,   C - 1

počet členů asociace NSZM v kraji:
  město, obec: 3
celkem v kraji 3 členů Statistika místní Agendy 21
Regionální produkty a udržitelný turismus
Regionální značky:
Geoparky v kraji:
Certifikované služby pro cyklisty v kraji: služby na cyklistevitani.cz

*