*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ OLOMOUCKÝ

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Olomouckého kraje Online indikátory
pro kraje

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Olomoucký kraj Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020 2015 2020
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Olomoucký kraj Akční plán rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2016 2016 2016
Olomoucký kraj Akční plán územní energetické koncepce Olomouckého kraje (2006) 2006 2016
Olomoucký kraj Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2016) 2016 2020
Olomoucký kraj Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje (2004) 2004 2015
Olomoucký kraj Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje (2004) 2004 2014
Olomoucký kraj Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2020 2014 2020
Olomoucký kraj Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2016-2018 2016 2018
Olomoucký kraj Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje (2018) 2018 2025
Olomoucký kraj Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje (2017) 2017 2020
Olomoucký kraj Krajská příloha k národní RIS 3 za Olomoucký kraj (2018) 2018 2020
Olomoucký kraj Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Olomouckého kraje (2016) 2016 2020
Olomoucký kraj Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje 2014-2016 2014 2016
Olomoucký kraj Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016-2025 2016 2025
Olomoucký kraj Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 2014-2020 2014 2020
Olomoucký kraj Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (2011) 2011 --
Olomoucký kraj Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje 2015-2018 2015 2018
Olomoucký kraj Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje 2017-2021 2017 2021
Olomoucký kraj Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 2018-2020 2018 2020
Olomoucký kraj Územní energetická koncepce Olomouckého kraje 2017 2040
Dokumentů: 19

Jiný typ dokumentu

Gestor Dokument Od Do
Olomoucký kraj Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 2b [akt. 2017] 2008 --
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 21


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*