Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
27.6.2022
Doba platnosti
2023 - 2023
Popis dokumentu
Akční plán je implementačním dokumentem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje. Akční plán slouží především k aktualizaci podporované sítě sociálních služeb, tj. vypuštění nebo přidání konkrétních sociálních služeb.
Implementace
Akční plán je implementační dokument a je realizován sktze dotační politiku Olomouckého kraje.
AP SPSS OK 2023 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
vyhláška č. 505/2006 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/10/53/2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano ročně neuvedeno