Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ OLOMOUCKÝ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 2021-2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
16.12.2019
Doba platnosti
2021 - 2023
Popis dokumentu
Cílem dokumentu je nastavit síť sociálních služeb, která by reflektovala potřeby obyvatel Olomouckého kraje a současně byla ekonomicky udržitelná, kvalitní a služby byly efektivně poskytovány.
Implementace
Střednědobý plán je implementován pomocí smluvní sítě poskytovatelů sociálních služeb, která je financována Olomouckým krajem. Síť je každoročně vyhodnocována a upravována na základě potřeb klientů a benchmarkingu sociálních služeb.
Na SPSS OK 2021-2023 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
vyhláška č. 505/2006 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/18/70/2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano ročně neuvedeno