Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ OLOMOUCKÝ

Akční plán rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
23.9.2019
Doba platnosti
2020 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán obsahuje konkrétní aktivity, kterými bude Olomoucký kraj přispívat k naplňování Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2019 - 2022.
Implementace
Za implementaci odpovídají jednotlivé odbory KÚOK.
AP KRP OK 2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/48/2018.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/55/2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano ročně neuvedeno