Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ OLOMOUCKÝ

Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2019-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
17.9.2018
Doba platnosti
2019 - 2022
Popis dokumentu
Dokument shrnuje prorodinná opatření, která se doposud realizovala napříč agendami. Konsoliduje je a navrhuje systematický postup v přístupu k rodině.
Implementace
Je sestaven akční plán, který je každoročně vyhodnocován.
Výchozí legislativa
Na základě dílčích ustanovení zákona č.129/2000 Sb., o krajích.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/48/2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ano Ne ročně u akčního plánu neuvedeno