*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2019-2022

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2019-2022
[KRP OK 2019-2022]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor sociálních věcí
Datum schválení17.9.2018
Doba platnosti2019 - 2022
Popis dokumentu
Dokument shrnuje prorodinná opatření, která se doposud realizovala napříč agendami. Konsoliduje je a navrhuje systematický postup v přístupu k rodině.
Implementace
Je sestaven akční plán, který je každoročně vyhodnocován.
Na KRP OK 2019-2022 navazuje implementační dokumentAkční plán rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2019
Výchozí legislativaNa základě dílčích ustanovení zákona č.129/2000 Sb., o krajích.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/48/2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ano Ne ročně u akčního plánu neuvedeno
*