Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Akční plán rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
21.9.2020
Doba platnosti
2021 - 2021
Popis dokumentu
Akční plán obsahuje konkrétní aktivity, kterými bude Olomoucký kraj přispívat k naplňování Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje.
Implementace
Za implementaci odpovídají jednotlivé odbory KÚOK.
AP KRP OK 2021 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/48/2018.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/66/2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano ročně neuvedeno