Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Krajská příloha k národní RIS 3 za Olomoucký kraj [akt. 2022]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor strategického rozvoje kraje
Datum schválení
26.9.2022
Poslední aktualizace
2022
Doba platnosti
2022 - 2027
Popis dokumentu
Regionální strategie pro Olomoucký kraj mající zpřesnit zaměření Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3). show
Implementace
Za implementaci je zodpovědný kraj ve spolupráci s Inovačním centrem Olomouckého kraje
Výchozí legislativa
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013, Usnesení vlády č. 809/2013 k postupu přípravy programového období 2014 - 2020 na národní úrovni
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/73/2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument tvoří přílohu k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky, která byla schválena Vládou ČR dne 25. ledna 2021.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 2021 a dále 1x ročně neuvedeno