Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Krajská příloha k národní RIS 3 za Olomoucký kraj (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení
20.6.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Regionální strategie pro Olomoucký kraj mající zpřesnit zaměření Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3). show
Implementace
Strategie obsahuje návrh podpůrných schémat. V kraji vznikne výkonná jednotka, tzv. Smart Akcelerátor, který bude realizaci těchto schémat koordinovat.
Výchozí legislativa
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013, Usnesení vlády č. 809/2013 k postupu přípravy programového období 2014 - 2020 na národní úrovni
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/42/2014
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Dokument tvoří přílohu k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky, která byla schválena 8. prosince 2014.
Olomoucký kraj od roku 2011 realizuje Regionální inovační strategii (RIS OK). V rámci přípravy na programové období 2014 – 2020 byla paralelně zpracována krajská příloha S3 (RIS3 OK), jejíž naplňování nyní startuje. Obě strategie tak budou naplňovány současně, přestože se výrazně prolínají. Předpokládáme, že postupně dojde k propojení implementačních struktur a začlenění krajských intervenci do RIS3 OK, které vyústí v úplné nahrazení RIS OK.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 2017 a dále 1x ročně neuvedeno