*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ OLOMOUCKÝ

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje (2018)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor strategického rozvoje kraje
Datum schválení
19.2.2018
Doba platnosti
2018 - 2025
Popis dokumentu
Koncepce mapuje existující cyklostezky. Na základě stávající situace a s ohledem na stav nemotorové dopravy navrhuje prioritní cyklotrasy, které je vhodné podpořit. show
Implementace
Stálá pracovní skupina, zřízení funkce koordinátora cyklistické dopravy na území kraje a dotační titul OK.
Výchozí legislativa
Koncepce volně navazuje na zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Jedná se o samosprávnou koncepci v kompetenci Rady Olomouckého kraje.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/35/18/2018
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano roční neuvedeno
*