Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ OLOMOUCKÝ

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje (2004)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
17.9.2004
Doba platnosti
2003 - 2012
Popis dokumentu
Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle a opatření pro nakládání s odpady na území Olomouckého kraje
Implementace
Na implementaci se podílí Olomoucký kraj a především původci odpadů.
Výchozí legislativa
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/24/27/2004
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Ne ročně neuvedeno