*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ OLOMOUCKÝ

Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, aktualizace č. 1 [akt. 2011]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení
22.4.2011
Poslední aktualizace
2011
Doba platnosti
2011 - průběžně
Popis dokumentu
Zásady územního rozvoje jsou územně plánovací dokumentací pro území celého kraje. show
Implementace
Implementace bude probíhat zejména v rámci navazující územně plánovací činnosti obcí.
Výchozí legislativa
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/39/2009 ze dne 29. 6. 2009 a na základě zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/19/44/2011
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ne 19.9.2014 neuvedeno
*