Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje (2004)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor školství, sportu a kultury
Datum schválení
26.8.2004
Doba platnosti
2004 - 2015
Popis dokumentu
Koncepce popisuje současný stav v působení nejrůznějších organizací snažících se o zachování a zlepšení životního prostředí, snaží pochopit jejich současné aktivity a vzájemnou komunikaci, zejména pak působení na širokou veřejnost.
Implementace
Implementace je zajištěna dotačním titulem Olomouckého kraje i vlastní činností.
Výchozí legislativa
17/1992 Sb., o životním prostředí
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
Státní program EVVO
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/83/45/2004
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 1x za 2 roky neuvedeno