Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu Olomouckého kraje 2024-2028

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Datum schválení
11.12.2023
Doba platnosti
2024 - 2028
Popis dokumentu
Koncepce stanovuje rámec podpory sportu a tělovýchovy z úrovně Olomouckého kraje
Implementace
Dotační programy a aktivity Olomouckého kraje dle akčního plánu (součástí koncepce). Pogram je implementován především dotačními programy kraje.
Výchozí legislativa
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/17/38/2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano nerelevantní neuvedeno