Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje 2022–2029

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor sportu, kultury a památkové péče
Datum schválení
27.6.2022
Doba platnosti
2022 - 2029
Popis dokumentu
Koncepce popisuje rozvojové aktivity v kontextu socioekonomického rozvoje kraje, nikoliv úzce pouze jako nabídku kulturního a uměleckého programu. Koncepce představuje společnou platformu pro dohodu, spolupráci a koordinaci aktérů v kraji.
Implementace
Realizací velké části aktivit bude pověřen krajský úřad a organizace zřizované krajem v oblasti kultury, kulturního dědictví, cestovního ruchu, školství i rozvoje podnikání a inovací. show
Výchozí legislativa
Částečně zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/10/38/2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně ročně neuvedeno