Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor strategického rozvoje kraje
Datum schválení
6.2.2017
Doba platnosti
2017 - 2040
Popis dokumentu
Dokument mapuje současný stav spotřeby a produkce energií. Na základě toho jsou pak navrženy cíle v oblasti udržitelného využívání a produkce energií v kraji, včetně zajištění bezpečnosti dodávek energií.
Implementace
K implementaci dokumentu slouží akční plán, který obsahuje opatření sloužící k udržitelnému nakládání s energiemi.
Výchozí legislativa
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
nařízení vlády ČR č. 232/2015, o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Radu Olomouckého kraje č. UR/8/31/2017 z 6.2.2017
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Upřesnění aktivit a výstupů jsou součástí akčního plánu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně 1x za 5 let neuvedeno