*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuÚzemní energetická koncepce Olomouckého kraje
[ÚEK OK 2017-2040]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor strategického rozvoje kraje
Datum schválení6.2.2017
Doba platnosti2017 - 2040
Popis dokumentu
Dokument mapuje současný stav spotřeby a produkce energií. Na základě toho jsou pak navrženy cíle v oblasti udržitelného využívání a produkce energií v kraji, včetně zajištění bezpečnosti dodávek energií.
Implementace
K implementaci dokumentu slouží akční plán, který obsahuje opatření sloužící k udržitelnému nakládání s energiemi.
Výchozí legislativaZákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
nařízení vlády ČR č. 232/2015, o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Radu Olomouckého kraje č. UR/8/31/2017 z 6.2.2017
PDF
Hodnocení SEAMZP243K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná
Poznámka k dokumentuUpřesnění aktivit a výstupů jsou součástí akčního plánu.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně 1x za 5 let neuvedeno

Archiv

*