Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Adaptační strategie Olomouckého kraje 2023-2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor strategického rozvoje kraje
Datum schválení
21.11.2022
Doba platnosti
2023 - 2030
Popis dokumentu
Dokument popisuje opatření, která jsou doporučena pro snížení dopadů klimatické změny na území Olomouckého kraje.
Implementace
Aktivitami odborů, zejména posuzování investičních opatření z pohledu adaptace na změnu klimatu.
Výchozí legislativa
Zákon o krajích 129/2000 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesním Rady Olomouckého kraje UR/67/93/2022
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Částečně ročně neuvedeno