*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (2011)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuRegionální inovační strategie Olomouckého kraje (2011)
[RIS OLK 2011]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení25.10.2011
Doba platnosti2011 - průběžně
Popis dokumentu
Cílem RIS OLK je podpora zvyšování konkurenceschopnosti místní ekonomiky a tvorby kvalitních pracovních míst prostřednictvím systematického vytváření příznivých podmínek pro rozvoj inovačního podnikání a excelentního výzkumu v kraji.
Implementace
Bylo založeno sdružení OK4Inovace, jehož hlavní činností je naplňování RIS OLK
Výchozí legislativaUsnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/35/67/2010 ze dne 29. 3. 2010
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/74/41/2011
PDF
Hodnocení SEAMZP119K
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ano nerelevantní neuvedeno
*