Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ OLOMOUCKÝ

Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (2011)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení
25.10.2011
Doba platnosti
2011 - průběžně
Popis dokumentu
Cílem RIS OLK je podpora zvyšování konkurenceschopnosti místní ekonomiky a tvorby kvalitních pracovních míst prostřednictvím systematického vytváření příznivých podmínek pro rozvoj inovačního podnikání a excelentního výzkumu v kraji.
Implementace
Bylo založeno sdružení OK4Inovace, jehož hlavní činností je naplňování RIS OLK
Výchozí legislativa
Usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/35/67/2010 ze dne 29. 3. 2010
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/74/41/2011
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ne Ano nerelevantní neuvedeno