Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Olomouckém kraji 2023-2026

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
odbor zdravotnictví
Datum schválení
20.2.2023
Doba platnosti
2023 - 2026
Popis dokumentu
Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v Olomouckém kraji 2023–2026 vychází z Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019 -2027 . Jsou v ní začleněna specifika Olomouckého kraje i jednotlivých regionů. show
Implementace
Implementace je částečně prováděna v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, se kterým jsou některé priority úzce provázány. Částečně jsou pak opatření podporována vlastním dotačním programem Olomouckého kraje.
Výchozí legislativa
Vychází ze zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 81/2018 Sb. Nadřazeným dokumentem je Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnezení zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/44/2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Částečně roční neuvedeno