*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Akční plán územní energetické koncepce Olomouckého kraje (2006)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán územní energetické koncepce Olomouckého kraje (2006)
[AP ÚEK OK 2006]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení2.3.2006
Doba platnosti2006 - 2016
Popis dokumentu
Dokument obsahuje programy, jejichž plněním má dojít k naplnění cílů Územní energetické koncepce Olomouckého kraje.
Implementace
Prostřednictvím činnosti Krajské energetické agentury.
AP ÚEK OK 2006 je implementačním plánem k dokumentuÚzemní energetická koncepce Olomouckého kraje (2004)
Výchozí legislativaZákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/31/48/2006
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x za 5 let neuvedeno
*