Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ OLOMOUCKÝ

Akční plán územní energetické koncepce Olomouckého kraje (2006)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení
2.3.2006
Doba platnosti
2006 - 2016
Popis dokumentu
Dokument obsahuje programy, jejichž plněním má dojít k naplnění cílů Územní energetické koncepce Olomouckého kraje.
Implementace
Prostřednictvím činnosti Krajské energetické agentury.
AP ÚEK OK 2006 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/31/48/2006
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 1x za 5 let neuvedeno