Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje (2004)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení
17.3.2004
Doba platnosti
2004 - 2024
Popis dokumentu
Územní energetická koncepce (ÚEK) stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území kraje, města nebo obce. show
Implementace
Implementace je zajištěna návazným akčním plánem.
Na ÚEK OLK 2004 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/24/2004
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno