*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Územní energetická koncepce Olomouckého kraje (2004)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuÚzemní energetická koncepce Olomouckého kraje (2004)
[ÚEK OLK 2004]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení17.3.2004
Doba platnosti2004 - 2024
Popis dokumentu
Územní energetická koncepce (ÚEK) stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území kraje, města nebo obce. show
Implementace
Implementace je zajištěna návazným akčním plánem.
Na ÚEK OLK 2004 navazuje implementační dokumentAkční plán územní energetické koncepce Olomouckého kraje (2006)
Výchozí legislativaZákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/22/24/2004
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20131 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne nerelevantní neuvedeno

Novější

*