*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuStrategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020
[SRÚ OK 2015-2020]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu
Datum schválení25.9.2015
Doba platnosti2015 - 2020
Popis dokumentu
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje je základním střednědobým koncepčním dokumentem kraje. Jedním z jeho hlavních úkolů je zformulovat rozvojové priority a cíle a oblasti podpory kraje na období pěti let (resp. show
Implementace
Jsou zpracovávány akční plány, které jsou každoročně vyhodnocovány.
Výchozí legislativaZákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/42/2015 ze dne 25. 9. 2015
ZIP
Hodnocení SEAMZP203K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně ročně neuvedeno

Archiv

*