*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ OLOMOUCKÝ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 2018-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
27.2.2017
Doba platnosti
2018 - 2020
Popis dokumentu
Cílem dokumentu je nastavit síť sociálních služeb, která by reflektovala potřeby obyvatel Olomouckého kraje a současně byla ekonomicky udržitelná, kvalitní a služby byly efektivně poskytovány.
Implementace
Střednědobý plán je implementován pomocí smluvní sítě poskytovatelů sociálních služeb, která je financována Olomouckým krajem. Síť je každoročně vyhodnocována a upravována na základě potřeb klientů a benchmarkingu sociálních služeb.
Výchozí legislativa
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
vyhláška č. 505/2006 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/3/47/2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ne Ano ročně neuvedeno
*