Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ OLOMOUCKÝ

Krajská příloha k národní RIS 3 za Olomoucký kraj [akt. 2020]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor strategického rozvoje kraje
Datum schválení
22.6.2020
Poslední aktualizace
2020
Doba platnosti
2020 - 2022
Popis dokumentu
Regionální strategie pro Olomoucký kraj mající zpřesnit zaměření Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3). show
Implementace
Za implementaci je zodpovědný kraj ve spolupráci s Inovačním centrem Olomouckého kraje
Výchozí legislativa
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013, Usnesení vlády č. 809/2013 k postupu přípravy programového období 2014 - 2020 na národní úrovni
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/54/2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument tvoří přílohu k Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky, která byla schválena 14. března 2018.
Olomoucký kraj od roku 2011 realizuje Regionální inovační strategii (RIS OK). V rámci přípravy na programové období 2014 – 2020 byla paralelně zpracována krajská příloha S3 (RIS3 OK), jejíž naplňování nyní startuje. Obě strategie tak budou naplňovány současně, přestože se výrazně prolínají. Předpokládáme, že postupně dojde k propojení implementačních struktur a začlenění krajských intervenci do RIS3 OK, které vyústí v úplné nahrazení RIS OK.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ne Částečně 2021 a dále 1x ročně neuvedeno