*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2020 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ OLOMOUCKÝ

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje 2015-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor zdravotnictví
Datum schválení
24.4.2015
Doba platnosti
2015 - 2018
Popis dokumentu
Strategický plán má za cíl ochranu veřejného zdraví a ochranu bezpečnosti a pořádku na území Olomouckého kraje, které jsou navázány na užívání návykových látek. Pracuje se na snižování nabídky, snižování poptávky a snižování škod, a to za konstantního využití monitoringu a meziresortní koordinace. show
Implementace
K implementaci slouží dotační titul Olomouckého kraje i další aktivity zapojených subjektů.
Výchozí legislativa
zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/15/32/2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ano ročně neuvedeno
*