Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Koncepce optimalizace rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do r. 2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje
Datum schválení
12.12.2022
Doba platnosti
2022 - 2030
Popis dokumentu
Koncepce obsahuje návrh hlavních směrů rozvoje silniční sítě v majetku kraje (II. a III. třídy) v návaznosti na národní strategii rovoje silnic vyšší třídy a platnou územněplánovací dokumentaci.
Implementace
Za implementaci dokumentu je odpovědný Olomoucký kraj a Správa silnic Olomouckého kraje. Iplementace se bude řešit dle výše finančních prostředků schválených Zastupitelstvem Olomouckého kraje, priority jednoltivých staveb a dostupnosti dalších zdrojů.
Výchozí legislativa
V samostatné působnosti Olomouckého kraje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraj č. UZ/8/17/2013
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Je uvedena finanční náročnost jednotlivých staveb, je stanoveno pořadí důležitosti jejich realizace a dle dostupných financí budou tyto stavby realziovány. Za realizaci staven bude Odpovědný Olomoucký kraj nebo Správa silnic Olomouckého kraje, dle charakteru staveb a administrativních kapacit.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně ročně neuvedeno