*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ OLOMOUCKÝ

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje 2017-2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
23.9.2016
Doba platnosti
2017 - 2021
Popis dokumentu
Jeden z nástrojů, který posiluje preventivní působení s cílem zvýšit bezpečí občanů Olomouckého kraje. Definuje v krajském rozsahu vize, cíle a opatření prevence kriminality.
Implementace
Naplňování strategie je prací manažera prevence kriminality účastí na jednotlivých projektech.
Výchozí legislativa
UV ze dne 25. ledna 2016 č. 66, o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Ano roční neuvedeno
*