Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Strategie prevence kriminality Olomouckého kraje 2017-2021

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
23.9.2016
Doba platnosti
2017 - 2021
Popis dokumentu
Jeden z nástrojů, který posiluje preventivní působení s cílem zvýšit bezpečí občanů Olomouckého kraje. Definuje v krajském rozsahu vize, cíle a opatření prevence kriminality.
Implementace
Naplňování strategie je prací manažera prevence kriminality účastí na jednotlivých projektech.
Výchozí legislativa
UV ze dne 25. ledna 2016 č. 66, o Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Ano roční neuvedeno