Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Strategie Olomouckého kraje o vodě (2021)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
29.3.2021
Doba platnosti
2021 - průběžně
Popis dokumentu
Cílem strategie o vodě je zmírnit a eliminovat dopady změny klimatu adaptací se na tuto změnu v co největší míře, zachovat dobré životní podmínky, uchovat a vylepšit vodohospodářský potenciál pro příští generace.
Implementace
Aktivitami Olomouckého kraje
Výchozí legislativa
Strategický rámec Česká republika 2030
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/16/49/2021
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně nerelevantní neuvedeno