Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Strategie digitalizace kulturního dědictví ve vlastnictví Olomouckého kraje 2024-2030

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor sportu, kultury a památkové péče
Datum schválení
18.3.2024
Doba platnosti
2024 - 2030
Popis dokumentu
Dokument popisuje digitalizaci kulturního dědictví spravovaného Olomouckým krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, včetně návrhu použitých technologií.
Implementace
Implementaci provádí příspěvkové organizace Olomouckého krje v rámci příspěvků na provoz.
Výchozí legislativa
Dokument volně navazuje na Strategii digitalizace novodobých dokumentů NK ČR pro léta 2021–2023 a Národní strategii digitalizace novodobých knihovních fondů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením rady Olomouckého kraje č. UR/105/30/2024
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Částečně ročně neuvedeno