*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v OK (2019)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce podpory rozvoje paliativní péče v OK (2019)
[KPRPP OK 2019]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor zdravotnictví
Datum schválení17.9.2018
Doba platnosti2019 - průběžně
Popis dokumentu
Dokument nastavuje základní cíle a směry rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji
Implementace
Částečně bude naplňováno formou dotačního titulu Olomouckého kraje
Výchozí legislativazákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. 12/51/2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně nerelevantní neuvedeno
*