Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ OLOMOUCKÝ

Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v OK (2019)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor zdravotnictví
Datum schválení
17.9.2018
Doba platnosti
2019 - průběžně
Popis dokumentu
Dokument nastavuje základní cíle a směry rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji
Implementace
Částečně bude naplňováno formou dotačního titulu Olomouckého kraje
Výchozí legislativa
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. 12/51/2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně nerelevantní neuvedeno