Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2023-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
26.9.2022
Doba platnosti
2026 - 2023
Popis dokumentu
Dokument shrnuje prorodinná opatření, která se doposud realizovala napříč agendami. Konsoliduje je a navrhuje systematický postup v přístupu k rodině.
Implementace
Je sestaven akční plán, který je každoročně vyhodnocován.
Na KRP OK 2023-2027 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Na základě dílčích ustanovení zákona č.129/2000 Sb., o krajích.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/62/2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ano Ne ročně u akčního plánu neuvedeno