Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Akční plán Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2023

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí
Datum schválení
26.9.2022
Doba platnosti
2023 - 2023
Popis dokumentu
Prováděcí dokumemt ke Koncepci rodinné politiky Olomouckého kraje
Implementace
Aktivity odborů a dotační programy Olomouckého kraje.
AP KRP OK 2023 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Na základě dílčích ustanovení zákona č.129/2000 Sb., o krajích.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/11/62/2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano ročně u akčního plánu neuvedeno