Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ OLOMOUCKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2012)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Datum schválení
27.4.2012
Doba platnosti
2012 - 2015
Popis dokumentu
Jedná se o základní strategický dokument Olomouckého kraje stanovující základní směry rozvoje v oblasti vzdělávání. Struktura je stanovena ustanovením § 1 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 15/2005 Sb. show
Implementace
Implementace je ponechána na zřizovatelích škol.
Výchozí legislativa
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/24/30/2012
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ne Ne Ano na konci platnosti neuvedeno