*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje [akt. 2017]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuPlán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje [akt. 2017]
[PRVK OK akt.2017]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení17.12.2018
Poslední aktualizace2017
Doba platnosti2018 - průběžně
Popis dokumentu
Obsahuje informace řešení zásobování vodou a odvodu kanalizace za všechny obce Olomouckého kraje.
Implementace
Dokument naplňují především obce realizací opatření ke zlepšení vodovodní a kanalizační sítě. Olomoucký kraj podporuje naplňování dotacemi z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje.
PRVK OK akt.2017 je implementačním plánem k dokumentuPlán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje [akt. 2017]
Na PRVK OK akt.2017 navazuje implementační dokumentPlán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje [akt. 2017]
Výchozí legislativaZákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/60/2018
PDF
Hodnocení SEAOLK018K
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně nerelevantní neuvedeno
*