Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje [akt. 2017]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
17.12.2018
Poslední aktualizace
2017
Doba platnosti
2018 - průběžně
Popis dokumentu
Obsahuje informace řešení zásobování vodou a odvodu kanalizace za všechny obce Olomouckého kraje.
Implementace
Dokument naplňují především obce realizací opatření ke zlepšení vodovodní a kanalizační sítě. Olomoucký kraj podporuje naplňování dotacemi z Fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje.
PRVK OK akt.2017 je implementačním plánem k dokumentu
Na PRVK OK akt.2017 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/60/2018
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně nerelevantní neuvedeno