*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

i
tisk
Názvy hierarchických úrovní
-. "Oblast"
-.1 "Cíl"

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje [akt. 2017]

-. Rozvoj vodovodů a kanalizací

- Optimální rozvoj zásobování pitnou vodou

- Dokument obsahuje koncepci rozvoje zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů podzemních a povrchových vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou. Zásobování vodou je řešeno pro každou obec Olomouckého kraje, dokument obsahuje "karty" jednotlivých obcí.

- Rozvoj odkanalizování a likvidace odpadních vod

- Pro jednotlivé obce je řešeno odkanalizování a likvidace odpadních vod včetně řešení kalové problematiky

- Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace

- Nouzové zásobování vodou jednotlivých obcí, včetně požadované potřeby vody zásobovaných obyvatel vodou pro danou obec je popsáno v textové části "karty" příslušné obce
*