*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ OLOMOUCKÝ

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje (2017)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor sportu, kultury a památkové péče
Datum schválení
18.9.2017
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce prezentuje přístup Olomouckého kraje k podpoře kulturních aktivit a památkové péče v regionu a rozvoje vlastních příspěvkových organizací.
Implementace
Pomocí dotací externím subjektům a aktivitami příspěvkových organizací.
Výchozí legislativa
Zpracování koncepce je dobrovolné a vychází z rozhodnutí samosprávných orgánů Olomouckého kraje, zákon č. 129/2000 Sb. Dále se dotýká památkové péče poskytované Krajským úřadem Olomouckého kraje dle zákona č. 20/1987 Sb. Částečně i zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/6/42/2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně ročně neuvedeno
*