*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2016)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuDlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2016)
[DZ OK 2016]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor školství mládeže a tělovýchovy
Datum schválení11.3.2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
Základní strategický dokument Olomouckého kraje stanovující základní směry rozvoje v oblasti vzdělávání.
Implementace
Implementace je prováděna pomocí školních akčních plánů (ŠAP). K vyhodnocení slouží výroční zprávy. Za zpracování a plnění ŠAP má odpovědnost zřizovatel. Plnění je sledováno pomocí výročních zpráv dle § 10 zákona č. 561/2004 Sb.
Výchozí legislativa§ 9 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/14/2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně ročně neuvedeno

Archiv

*