Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (2016)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor školství mládeže a tělovýchovy
Datum schválení
11.3.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Základní strategický dokument Olomouckého kraje stanovující základní směry rozvoje v oblasti vzdělávání.
Implementace
Implementace je prováděna pomocí školních akčních plánů (ŠAP). K vyhodnocení slouží výroční zprávy. Za zpracování a plnění ŠAP má odpovědnost zřizovatel. Plnění je sledováno pomocí výročních zpráv dle § 10 zákona č. 561/2004 Sb.
Výchozí legislativa
§ 9 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/20/14/2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Částečně ročně neuvedeno