Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ OLOMOUCKÝ
KRAJ OLOMOUCKÝ
www stránky

KRAJ OLOMOUCKÝ

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 2021-2027 [akt. 2014]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
Odbor tajemníka hejtmana
Datum schválení
21.12.2020
Poslední aktualizace
2014
Doba platnosti
2014 - 2027
Popis dokumentu
Základní strategický dokument pro oblast cestovního ruchu, který určuje vizi rozvoje cestovního ruchu v kraji, ale také nastavuje základní systém spolupráce na jeho rozvoji.
Implementace
Prostřednictvím ročních akčních plánů a dotačního programu na podporu cestovního ruchu
Výchozí legislativa
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnezení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/2/79/2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Informace k indikátorům, financím/zdrojům, odpovědnosti za realizaci či harmonogramu jsou podrobněji uvedeny v akčním plánu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano ročně neuvedeno