Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ OLOMOUCKÝ

Plán dopravní obslužnosti území Olomouckého kraje (2019)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituci
KIDSOK, p.o.
Datum schválení
23.9.2019
Doba platnosti
2019 - průběžně
Popis dokumentu
Vytyčuje směr rozvoje veřejné dopravy především v oblastech: zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících, rozsahu poskytované kompenzace, harmonogramu uzavírání smluv o veřejných službách a způsobu integrace
Implementace
Prostřednictvím příspěvkové organizace Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK)
Výchozí legislativa
zákon č. 194/2010 sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a změně dalších zákonů
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Uznesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/17/78/2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno