*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Akční plán rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2016

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuAkční plán rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2016
[AP KRP OK 2016]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor sociálních věcí
Datum schválení26.6.2015
Doba platnosti2016 - 2016
Popis dokumentu
Akční plán obsahuje konkrétní aktivity, kterými bude Olomoucký kraj přispívat k naplňování Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na rok 2016 - 2018.
Implementace
Za implementaci odpovídají jednotlivé odbory KÚOK.
AP KRP OK 2016 je implementačním plánem k dokumentuKoncepce rodinné politiky Olomouckého kraje 2016-2018
Výchozí legislativaUsnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/16/39/2015.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/16/39/2015
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ano ročně neuvedeno

Novější

*