*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ OLOMOUCKÝ

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Olomouckého kraje (2016)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKrajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením Olomouckého kraje (2016)
[KPVP OLK 2016]
Odpovědná instituceKRAJ OLOMOUCKÝ
Garant za instituciOdbor sociálních věcí
Datum schválení23.9.2016
Doba platnosti2016 - 2020
Popis dokumentu
Cílem je podpora zapojení osob se zdravotním postižením do aktivního života, podpora lidských práv osob se zdravotním postižením, včetně těch osob, které potřebují vyšší míru podpory. Cílem je také minimalizace ekonomických a sociálních dopadů zdravotního postižení.
Implementace
Dokument je implementován prostřednictvím akčního plánu, na jehož plnění se podílí zejména Olomoucký kraj a zapojené neziskové organizace.
Výchozí legislativaZákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20201 – dotyková


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne ročně neuvedeno
*