Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ STŘEDOČESKÝ
KRAJ STŘEDOČESKÝ
www stránky

KRAJ STŘEDOČESKÝ

Akční plán realizace Koncepce protidrogové politiky Středočeského kraje 2022-2024

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ STŘEDOČESKÝ
Garant za instituci
Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Datum schválení
27.6.2022
Doba platnosti
2022 - 2024
Popis dokumentu
Účelem akčního plánu je detailněji rozpracovat plánované postupy pro naplňování cílů Koncepce protidrogové politiky na období 2022–2027 a definovat opatření v klíčových (podpůrných) technicko-organizačních oblastech.
Implementace
Tento Akční plán implementuje Koncepci protidrogové politiky na období 2022–2027
AP KPP SČ 2022-2024 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 - schválena 13. května 2019 Usnesením Vlády ČR č. 329.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje 080-17/2022/ZK ze dne 27. 6. 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno