Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky

KRAJ KARLOVARSKÝ

Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji (2012)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ KARLOVARSKÝ
Garant za instituci
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Datum schválení
13.9.2012
Doba platnosti
2012 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji má sloužit jak strategický dokument pro efektivní plánování investičních opatření a oprav, vedoucí ke zlepšení dopravní situace na území kraje s vazbami na sousední kraje a rovněž s vazbami přeshraničními. show
Implementace
Implementace dokumentu je zajištěna prostřednictvím navržených investičních opatření a oprav na silniční síti Karlovarského kraje
Výchozí legislativa
rozhodnutí vedení Karlovarského kraje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Částečně nerelevantní neuvedeno