*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak KRAJ KARLOVARSKÝ
KRAJ KARLOVARSKÝ
www stránky
web ke strategiím

KRAJ KARLOVARSKÝ

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Karlovarského kraje Online indikátory
pro kraje

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Karlovarský kraj Program rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 2014 2020
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
Karlovarský kraj Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace Karlovarského kraje (2015) 2015 2019
Karlovarský kraj Aktualizace strategie cyklistiky v Karlovarském kraji 2016-2020 2016 2020
Karlovarský kraj Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016-2020 2016 2020
Karlovarský kraj Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Karlovarského kraje (2011) [akt. 2016] 2011 --
Karlovarský kraj Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje 2016-2025 2016 2025
Karlovarský kraj Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje 2018-2022 2018 2022
Karlovarský kraj Koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském kraji (2012) 2012 --
Karlovarský kraj Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje 2016-2028 2016 2028
Karlovarský kraj Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje 2016-2025 2016 2025
Karlovarský kraj Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje (2005) [akt. 2015] 2005 2030
Karlovarský kraj Strategie ochrany před povodněmi pro Karlovarský kraj (2003) [akt. 2010] 2003 --
Karlovarský kraj Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013-2020 2013 2020
Karlovarský kraj Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji 2018-2020 2018 2020
Karlovarský kraj Územní energetická koncepce Karlovarského kraje, aktualizace 2017-2042 (2018) 2018 2042
Dokumentů: 14

Strategický prováděcí dokument

Gestor Dokument Od Do
Karlovarský kraj Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2018 2018 2018
Karlovarský kraj Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na rok 2019 2019 2019
Dokumentů: 2

Jiný typ dokumentu

Gestor Dokument Od Do
Karlovarský kraj Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje (2018) [akt. 2018] 2018 --
Karlovarský kraj Územně analytické podklady Karlovarského kraje, 4. úplná aktualizace 2017 2017 2021
Dokumentů: 2

Celkem dokumentů: 19


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*